Zgłoszenia sztafet

Ilościowe zgłoszenie sztafet (do 10.06.2019) proszę kierować na adres:


biuro.mkspaulinum@op.pl